פרק רביעי פציפיזם כשליחות דתית

80 ירמיהו בציון והתמיכה במלחמה . התנהגותן עוררה מבוכה אידיאולוגית בקרב הסוציאליסטים האמריקנים, אך ב- 6 9 גיבשה המפלגה הסוציאליסטית האמריקנית קו של התנגדות למלחמה, ובאביב 7 9 , עם הצטרפותה של ארצות הברית למלחמה, הייתה המפלגה הסוציאליסטית הגוף המאורגן הגדול ביותר שהתנגד למלחמה . התנגדותה הביאה להפעלת לחצים כבדים על המפלגה, בחסות חוק הריגול ( Espionage Act ) שנחקק ביוני 7 9 , ואלה הביאו בסופו של דבר לדעיכתה כגורם משפיע בזירה הפוליטית האמריקנית . מאגנס היה ממייסדי ׳מועצת העם האמריקנית לדמוקרטיה ולשלום׳, ארגון הגג של התנועות שהתנגדו למלחמה . מייסדי הארגון היו מזוהים עם חוגים מגוונים – סוציאליסטיים, רדיקליים, ליברליים ופציפיסטיים . מאגנס נשא את נאום הפתיחה בוועידת היסוד של המועצה ב- 0 במאי 7 9 , וחזר עליו למחרת לפני קהל של אלפים במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, באבטחה משטרתית כבדה . במסורת הפציפיזם האמריקני, הקוויקרים תופסים מקום מרכזי בשמירה על גחלת הרעיון הפציפיסטי מימי הקמת המושבות ועד למלחמת האזרחים ולאחריה . אף שבמלחמת העולם הראשונה נהייתה התנועה הפציפיסטית בארצות הברית לרב-זרמית מבחינת ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב