פרק שלישי סוציאליזם נבואי ובשורה חברתית

74 ירמיהו בציון תומס ומאגנס היו שותפים להקמת ׳מועצת העם האמריקנית לדמוקרטיה ולשלום׳, ופעלו יחד לקדם את מועמדותו של הילקוויט לראשות עיריית ניו יורק . בהמשך, נסובה ההתכתבות ביניהם על האפשרות לפרסם מאמרים של מאגנס בכתב העת The New World ( ‘העולם החדש’ ) , שתומס ייסד וערך . פעילות זו התנהלה במעטה של חשאיות וחשש מהשלטונות . כך למשל, ביוני 8 9 ביקש תומס ממאגנס לכתוב ביקורת על ספר של וולטר וייל ( Weyl ) , ׳במסגרת מה שאתה מחשיב כבטוח לפרסם בימינו׳, והציע לו להשתמש במידת הצורך בשם עט . עוד הוא ביקש ממנו לכתוב על התעוררות רעיונות ליברליים בגרמניה, ומאגנס השיב לו שאין באפשרותו לעשות כן, כי הוא מנוע מלקבל חומר המתפרסם שם . כמו כן, הביע מאגנס הסתייגות מכותרת המשנה של כתב העת, AJournal of Christian Thought and Practice ( ׳כתב עת למחשבה ולמעשה נוצריים׳ ) . תומס השיב לו שהוא רואה בכתב העת אמצעי ׳לקרוא לנצרות להיות נאמנה לעצמה׳, אך אין פירושו של דבר שכתב העת 8 הוא אקסקלוסיבי או בלתי סובלני . על דת וסוציאליזם ב- 6 בינואר 9 9 נאם מאגנס לפני קונגרס העבודה היהודי ( Jewish Labor Congress ) , והתייחס לזיקה ב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב