פרק שני פלשתינה – או מוות

50 ירמיהו בציון היטמעותה של היהדות היא לנצל את נפילתו הממשמשת ובאה של השליט העות׳מני ולהחיות את רעיון השיבה לארץ האבות . בהתבוננות בטקסט מפרספקטיבה היסטורית, אפשר לראות בו עדות ראשונית לחשיבות שייחס מאגנס לציונות כדי להחיות את רוח היהדות בארצות הברית . במאמר מוקדם זה, הציונות מוצגת כפתרון היחיד לדעיכתה של היהדות בארצות הברית . מאוחר יותר ימשיך מאגנס ויטען שהציונות מעודדת ומאפשרת את התחדשות חיי היהדות בארצות הברית עצמה . עמדתו של מאגנס כפי שהיא מוצגת כאן מתיישבת עם תפיסתו המרכזית בשאלת כיוון הזיקה וההשפעה שבין היהדות לציונות . מאגנס ראה בציונות מכשיר בשירות היהדות ולא להפך . אבחן כעת עמדה זו בהקשר של הביקורת הרפורמית על הציונות, כאשר ברקע לתפיסה זו ניצבת התפיסה האוניברסליסטית הרפורמית . אוניברסליזם רפורמי התיאולוגיה הרפורמית רואה בקיום היהודי חלק מתמונת עולם שוויונית של הנאורות שדוחה את הלאומיות הנבדלת . גישה אוניברסליסטית זו הייתה מקור יסודי וראשוני למתח בין הרפורמה לציונות . לטענתו של עופר שיף, עוד בטרם התפתחה אידיאולוגיה רפורמית-אוניברסליסטית מגובשת, היה אפשר להבחין בדפוס תגובה יהודי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב