ירמיהו בציון

דויד ברק-גורודצקי ירמיהו בציון דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס דויד ברק-גורודצקי ירמיהו בציון דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס . . . . ספריית חֶקֶר ספר זה רואה אור בסיוע התנועה הרפורמית בישראל והקתדרה לציונות והיסטוריה על שם ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה המערכת האקדמית פרופ׳ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו״ר ) , פרופ׳ אביבה חלמיש, פרופ׳ אסף לחובסקי, פרופ׳ דליה עופר, ד״ר קובי פלד, ד״ר פולה קבלו, ד״ר דניס שרביט עריכת לשון : יעל אופיר הגהה : לאה לוטרשטיין עיצוב העטיפה : שי צאודרר עיצוב ועימוד : שולמית ירושלמי ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן בעטיפה : מוש קאשי, הר אפל מואר, שמן על קנבס, X90 60 ס״מ, 2014 . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . מסת״ב : 6 - 125 - 510 - 965 - 978 דאנאקוד : 10014 - 600 - 124 2018 © כל הזכויות שמורות, תשע״ח למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניבר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב