קהלת של ביירון בעברית: השוואת שני תרגומים לשיר "All is Vanity, Saith the Preacher" מתוך מחזור השירים Hebrew Melodies

גל י ה ש נ ב ר ג 330 שנים, בהצהרת הכוונות 54 שלפרשששני התרגומים נעשו בה פי - על - אף האחד מתקופת ההשכלה והשני מתקופת שלהי המנדט,לשני התרגומים הקשור לגיבוש הזהות הלאומיתבין שני התרגומיםיש דמיון רבהבריטי, : ) 5 : 0 189 ( וכך כותב מנדלקרן בהקדמתו לספרהיהודית . נוֹצָה מֵאֶבְרָתוֹ מִי יִתֵן וִיחָנֵנִי קֹדֶשׁ בַעֲלֵי שֵׁשׁ כְנָפָיִם - אַחַד שַרְפֵי מִדֵי יָבוֹא בִי הָרוּחַ וִיעוֹרֲרֵנִי שִׁיר צִיוֹן וִירוּשָׁלָיִם . בַסֵפֶרבתֹלִכְ גם אורלנד בוחר בשירים אלה לאור המאורעות הפוליטיים המתרחשים באותה ) : 1944 : 11 - 12 וכותב בהקדמתו ( עת, בימים אלה עוטה את השירים אקטואליות חדשה ומיוחדת . במידה שגורל היהדות העולמית נתון בידיה של אנגליה, בה במידה ראוי להעמידה על דברים שיצאו מעטו של אחד מגדולי משורריה, שזה עתה חדש אתשנה למותו ; [ . . . ] שמא ינסו אף בני אנגליה לקרוא מ 120 מלאו חרוזיו של ביירון לאור הימים האלה . שונים שני התרגומים האלה בתכלית השינוי . ,למרות הצהרת הכוונות הדומה – הדבר נובע מהנורמות הלשוניות העומדות בבסיס ההכרעות התרגומיות כלומר, לשון ההשכלה מול לשונו של דור אלתרמן, אך בעיקר מראייתו של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר