מ'היפה בנשים' ל'הילדה הכי יפה בגן': התפתחות הפרדיגמה של דירוג שם התואר בעברית החדשה

י ע ל ר ש ף 296 ) . תרגום הצירופים העבריים 2012 ססבתהלBobaljik על מערכת הנטייה ( שלעיל לאנגלית ולצרפתית מדגים זאת : הערך ההפלגערך היתרוןשם התואר תילגנאbigbiggerbiggest תיתפרצgrandplus grandle plus grand באנגלית מובע ערך ההפלגה של פריט לקסיקלי זה באמצעות מנגנון מורפולוגי, מנגנון תחבירי . במסגרת שני מנגנוניםתואילו בצרפתית נעשה הדבר באמצעו ) םיינורקעBobaljik2012, אלה עשויים להיות הבדלים בפרטים ( ראו בהרחבה בעברית ) , אוהכי מהרכגון אפשרות הרחבת הפרדיגמה לתואר הפועל ( כגון אפשרות שימוש שני המנגנונים זה בצד זה בהתאם לטיבו של הפריט הלקסיקלי ) . bigger - biggestתמועלmore interesting - most interesting ( כגון באנגלית דירוג שם התואר איננועם זאת, עצם קיומה של פרדיגמה קבועה ל ) . 103 : 2012 העפותBobaljik אוניברסלית, ובשפות רבות היא איננה מצויה ( אחת הלשונות הללו היא העברית הקלאסית : בהבדל מן העברית החדשה, אין בה פרדיגמה שתפקידה דירוג שם התואר כשהוא לעצמו . אין בכך לומר או ההפלגה, אלא במקוםשהעברית הקלאסית איננה יכולה להביע את היתרון פרדיגמה קבועה אחת משמש בה מגוון של דגמים תחביריים, המתאפיינים בכך ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר