השימוש בשפה כמבע ביצועי בספרים שתהיי לי הסכין וסוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

ש ו ש ן - א ס תר א ד י ב י 8 לבנון . [ . . . ] לאחר תום ה'שבעה' חזרתי אל הספר . רובו כבר היה כתוב . מה שהשתנה, יותר מכל, הוא תיבת התהודה של המציאות שבה נכתבה ) 633 : ( שם . סה האחרונההגר שעדיין,בכתיבתוגדולהאירוע האסוני של מות בנו של דויד גרוסמן יצר שינוי קשה לתאר את מלוא היקפו ומורכבותו . בשפתו של גרוסמן ניתן לתאר שינוי אסוני זה במעתק של הצירוף "אזור אסון" מהספרה הביתית, הלוכדת משפחה יבורית הישראלית הלוכדת את הקולקטיבבדיונית אחת מסוימת, לספירה הצ ) משתמש גרוסמן בצירוף 1998 ( הסכין ישתהיי ל הישראלי כולו . בספר המוקדם "איזור אסון" כדי לתאר את חייה האסוניים של מרים, הדמות הבדויה, שה חודשי התכתבות מתוודע יאיר להיבטים השוניםיומשפחתה . כך, לאחר ש מגדלת הוא לא בנה הביולוגי אלא בנם המשותףשל חייה, לכך שהבן שאותו היא של בעלה וחברתה הטובה, שמתה בלידתה אותו, ושהילד, שנהרה מאחורי גבה, לוקה באוטיזם קיצוני . בתגובתו למכתב זה כותב יאיר : "אני מרגיש בי גם את , לי הסכיןשתהיי הנפש שלא לברוח תיכף ומיד מאזור האסון" ( - המאמץ עלוב . ) 781עמ' י שנה לאחר נפילת בנו, במלחמת לבנון השנייה, מעתיק גרוסמן אתכחצ האקט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר