תוכן העניינים

ל'הילדה הכי יפה בגן' : מ'היפה בנשים'יעל רשף התפתחות הפרדיגמה של דירוג שם התואר 295 בעברית החדשה ספרותי שלההייצוגאני סוגה תחתית אני" : "שרה שגיא מאת סוס אחד נכנס לבר הסטנדאפ ברומןסוגת 311 ד גרוסמןי דו קהלת של ביירון בעברית : השוואת שניגליה שנברג םימוגרת"All is Vanity, Saith the לשיר ךותמHebrew מחזור Preacher"םירישה Melodies 329  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר