תקציר באנגלית

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות מכון מופ"ת מהדורה ראשונה : יולי 2019 בעולם שאנו חיים בו, הגבולות בין הריאלי לווירטואלי נמסים אט - אט . זהו עולם גלובלי שבו הפחד מאובדן הזהות ומאיבוד הדרך גורם לעליית הצורך בהשתייכות, ומשום כך להתחזקות זהויות לאומיות ומקומיות . החינוך מתקשה לעמוד בקצב ההתפתחויות האלה ולתת להן מענה . תופעות אלה דורשות חשיבה פסיכולוגית אחרת . בהקשר זה מוצגות בספר זה תפיסותיהם של לב ויגוצקי, של עמיתיו ושל ממשיכיהם - נציגי התאוריה החברתית - תרבותית בחינוך - שקולותיהם בקעו כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת ברוסיה ובאמצע המאה הקודמת במערב . הספר מציג את תרומתה של התאוריה החברתית - תרבותית ואת השתמעויותיה לקשרים שבין תרבות, התפתחות, שפה, חשיבה וחינוך . הוא מתמקד בהשלכותיה של התאוריה על התאמת ההוראה - למידה - הערכה והחינוך למאה ה - 21 ומציג את ויגוצקי ואת ממשיכיו בפיתוח התאוריה החברתית - תרבותית כמשתתפים פעילים בבנייה של תאוריית - על עבור החינוך במאה ה - 21 . כותבי הספר שיתפו פעולה בעבר בתרגום ובעריכת ספרו של ויגוצקי Mind in Society , שיצא לאור בישרא...  אל הספר
מכון מופ"ת