אחרית דבר: ויגוצקי והחינוך בישראל בתחילת המאה ה-21

אחרית דבר : ויגוצקי והחינוך בישראל בתחילת המאה ה - 21 | 313 שלאחר המהפכה, טען פוירשטיין ( בלי להכיר את ויגוצקי ) , כי מרבית הידיעות וכלי החשיבה של האדם אינם מוקנים לו בהתפתחות ביולוגית בלבד, אלא במסירה מכוונת . הוא לא הסתפק בכך, אלא גם פיתח שיטה לטיפוח קוגניטיבי, שנועדה לשפר את יכולת החשיבה של העולים על ידי שיפור ההוראה . לטענתו, אנשים רבים, אפילו אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, יכולים להגיע להישגים אינטלקטואליים גבוהים בהרבה מההישגים שמרבית הפסיכולוגים ואנשי החינוך מצפים מהם, בעזרת התערבות חינוכית שכינה "הוראה מתווכת" . פעילות זו נערכה במסגרת המכון שהקים פוירשטיין בירושלים, ובו פיתח את רעיונותיו החינוכיים וליווה אותם במחקר במשך 35 שנה . בתחילת המאה ה - 21 הופיעו בעברית שלושה קובצי מאמרים של ויגוצקי ( ,2003 ,2004 2006 ) ונפרשה בפני הקהל בישראל בפעם הראשונה רוחב היריעה של התאוריה שלו ומגוון הנושאים שבהם התעניין, בתחומים של חברה ותרבות, שפה והתפתחות, הוראה - למידה והערכה . אולם באותה העת הייתה כבר התאוריה של פוירשטיין מבוססת, וכבר "תפסה" חלק מהמושגים שטבע ויגוצקי בשנים 1924 - 1934 . מושג חש...  אל הספר
מכון מופ"ת