שלושה דורות של יישומי אינטרנט בחינוך

פרק 12 : הוראה - למידה בעידן המרשתת והאינטליגנציה המלאכותית | 295 לדור השלישי המשייך אותו באופן יצירתי לפעילויות חברתיות ותרבותיות חדשות, וכך הלאה - כל כלי כולל את קודמיו . השימוש בכלים - בין שחומריים בין שסמליים - הוא תחילה חיצוני ואינסטרומנטלי ; הוא מופנה כלפי הסביבה ומצטמצם למטרות תקשורת עם אחרים . במהלך השימוש הזה הכלי מופנם ומארגן מחדש את החשיבה של המשתמשים בו . להטמעת מהפכת האינטרנט שאנו חווים כעת בסביבות הלמידה הבית - ספריות, יידרשו, כפי הנראה, שלושה או ארבעה דורות . למרות התפוצה הנרחבת של מכשירים ושל יישומונים ( אפליקציות ) מהדור השני, תהליכי ההוראה - למידה בישראל נמצאים היום עדיין בעיצומו של הדור הראשון ( איור 20 ) , והכשרת המורים בישראל ופיתוחם המקצועי מתמקדים במעבר בין הדור הראשון לדור השני . איור 20 : מהפכת המרשתת בחינוך רשת 0 . 1 רשת 5 . 1 רשת 0 . 2 רשת 5 . 2 רשת 0 . 3 סטטית תנועתית חברתית ניידת סמנטית דור שלישידור ראשון דור שני מהפכת האינטרנט התחילה במערכת החינוך בסוף המאה ה - 20 והרחיבה מאוד את הנגישות של התלמידים למידע, ולכן חיזקה את הגישה הקונסטרוקטיביסטית מיסודו של פי...  אל הספר
מכון מופ"ת