חשיבות החיקוי להוראה-למידה

288 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו הבסיסית ולהמשיך ולהשתמש במקל כדי ליצור לוכד נמלים חדש ומשופר . ממצא זה מאשש ומרחיב את קביעתו של ויגוצקי שהשוני המהותי המייחד את תבונתם של ילדים מזו של החיות הוא שילדים מסוגלים לחקות פעולות שהן מעבר לגבול היכולות העצמיות שלהם בטווח ההתפתחות הקרובה שלהם . באמצעות חיקוי, במהלך פעילות משותפת, או בהדרכת מבוגרים, ילדים מסוגלים לעשות פעולות מורכבות יותר מהפעולות שהם מסוגלים לעשות לבדם, ונוסף על כך, פעילותם היא תבונית . הפער בין היכולת לפתור בעיות ברמות שונות באמצעות הדרכה ועזרה ממבוגרים לבין היכולת הזאת בעת פעילות עצמאית, הוא המדד לקביעת טווח ההתפתחות הקרובה . מכאן שעל פי תפיסתו של ויגוצקי, המבוגרים, המורים וההורים הם סוכני התפתחות חיוניים . תפקידם לזהות, לאבחן, לתת משימות, לסייע, לפקח, לתת משוב, להסביר, לתקן ולהעריך, ובעיקר לשמש דוגמה לחיקוי . ילדים לומדים בעזרת החיקוי ובעזרת התיווך של הכלים שהמורים מציעים להם, ובהדרגה מקבלים אחריות הולכת וגוברת למילוי המשימות הנלמדות, ונעשים מומחים שברבות הימים יוכלו ללמוד להיות מורים ל...  אל הספר
מכון מופ"ת