חשיבותה וייחודה של ההוראה האנושית בראי הפסיכולוגיה האבולוציונית ובמבט לעתיד

פרק 12 : הוראה - למידה בעידן המרשתת והאינטליגנציה המלאכותית | 285 הצדקות הקשורות להתפתחות המין האנושי לרעיונות שלו על הוראה - למידה של בני אדם . במאמר "חינוך [ למידה ] והתפתחות שכלית" ( 2003 ) הוא מודה שאומנם גם השימפנזים לומדים, אולם אצל בני האדם מקורה של הלמידה אינו רק באבולוציה הביולוגית הטבעית, אלא בעיקר באבולוציה החברתית - תרבותית, הבאה לידי ביטוי ביכולתו המפותחת של האדם לשתף פעולה לשם פיתוח מוסדות חברתיים וכלים תרבותיים . התרבות, הסביר סטיבן פינקר, היא מאגר של חידושים טכנולוגיים וחברתיים שהבריות צוברים כדי לעזור לעצמם לנהל את חייהם ( פינקר, ,2005 עמ' 21 ) . ויגוצקי חוזר וטוען כי יכולת זו דורשת למידה פורמלית : הלמידה אינה התפתחות, אך למידה מאורגנת היטב תוביל להתפתחותו המנטלית של הילד ותעורר שורה של תהליכי התפתחות שהיו בלתי - אפשריים ללא ההוראה . ההוראה היא אם כן היבט הכרחי ואוניברסלי בתהליך של התפתחות המאפיינים האנושיים הייחודיים, שמקורם אינו טבעי אלא היסטורי וחברתי - תרבותי . ( ויגוצקי, ,2000 עמ' 64 ) האבולוציה החברתית - תרבותית הובילה להתפתחות חשיבה מסדר גבוה, וזו לא הייתה יכולה...  אל הספר
מכון מופ"ת