קהילות לומדות של מורים ומורי מורים

פרק 11 : פדגוגיה דיסקורסיבית - סביבות למידה חברתית המבוססות על שיח | 279 בסיכומו של דבר, המורה והתלמיד לומדים זה מזה וזה את זה באמצעות שיח . זו מהותו של תהליך ההוראה - למידה המושתת על מערכת יחסים שבה אי אפשר בדרך כלל לחזות מה ייעשה או ייאמר . למידה כזאת דורשת מהמורה לא רק להתבונן אלא גם להיות בעל אוריינטציה חקרנית, חדשנית ויצירתית . המורה החוקר בוחן את המתרחש, מסיק מסקנות ומתארגן מחדש . הוא בונה מחדש את תוכנית ההוראה שלו על פי ההתרחשויות בכיתה ועל פי צורכי תלמידיו ( צלרמאיר, ,2010 2011 ) . באמצעות התבוננות המורה מנסה לזהות בעיות בעבודתו, להבין אותן ולהתמודד עימן בדרך חדשנית הדורשת ממנו לעיתים קרובות גם להסתכן . הוא אינו יודע כיצד יגיבו התלמידים, הוריהם ועמיתיו להוראה לניסיון החדשני הזה . המורה החוקרת בודקת את תגובתם של כל אלו באמצעות כלי תקשורת העומדים לרשותה . בעידן המרשתת המורה כבר אינה לבדה מאחורי דלת הכיתה, היא חברה ברשתות של מורים חדשנים אחרים המעורבים ביצירת ידע לשיפור העשייה שלהם בכיתה ודנה איתם בממצאיה . איור 18 : התכונות ודרכי החשיבה הנדרשות ממורים חדשנים איור 18 לעיל נלקח מהב...  אל הספר
מכון מופ"ת