הוראה-למידה כהשתתפות בקהילה לומדת

274 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו סביבות למידה המושתתות על הוראה הדדית, סביבות שבהן התלמידים מתנסים בלמידה ובהוראה . מיזם זה עסק בעיקר בטיפוח יכולות הבנת הנקרא של ילדים בחינוך המיוחד ( ראו גם פרק 5 ) , והיה מלווה במחקר . בעקבות הצלחתם במיזם ההוראה ההדדית יזמו בראון וקמפיונה ( 1990 Brown & Campione, ) , מיזם התערבות גדול בבתי ספר יסודיים חלשים בכמה ערים גדולות בארצות הברית בתחום הוראת המדעים, ושמו "טיפוח קהילות למידה" ( Fostering Learning Communities ) . רעיון קהילות הלמידה הושפע במידה רבה מעבודותיהם של אנגסטרום ( ראו פרק 4 ) ושל לייב וונגר ( 1991 Lave & Wenger, ) על המושג הוראה - למידה ביחסי שוליות ועל למידה מבוססת חיקוי של מומחים בטווח ההתפתחות הקרובה . אן בראון ( 1997 Brown, ) סיפרה שהקהילות שהם בנו לא היו רק רוחביות, לפי שכבות גיל, אלא גם אנכיות, לכיתות א' - ח' בכל בית ספר . מטרת המיזם הייתה לעודד אצל התלמידים יכולות רפלקטיביות ומטה - קוגניטיביות בהקשר של נושאים לימודיים . למשל, התלמידים למדו את המושג "מערכת אקולוגית" בהקשר של התנהלות של בעלי חי...  אל הספר
מכון מופ"ת