הוראה-למידה בדרך החקר בתחום המדעים

פרק 11 : פדגוגיה דיסקורסיבית - סביבות למידה חברתית המבוססות על שיח | 269 להלן מקצת מהמידע על פעילות למידת חקר בהוראת המדעים בבתי ספר תיכוניים בישראל ( מני - איקן ורוזן, 2013 ) . במיזם למידת חקר שנערך במסגרת לימודי הכימיה בכיתות י"א - י"ב ביוזמת מכון וייצמן למדע, השתתפו 300 בתי ספר תיכוניים בארץ . בבתי הספר האלה פיתחו המורים סביבה לימודית מבוססת מחשב שתמכה בניסויים שהתלמידים ערכו במעבדות . מתכנני המיזם הסתמכו על הגישה הקונסטרוקטיביסטית וטענו כי : הלמידה על פי גישה זו מבוססת על סביבה פעילה וביצוע מטלות, כגון : פעילויות חקר, עבודה במעבדה, למידה עצמית, עבודה בקבוצות קטנות ודיונים כיתתיים . נראה כי הוראה במעבדה, תוך ביצוע ניסויי חקר בקבוצות קטנות, הינה אסטרטגיית הוראה המבוססת על גישה זו . בדרך זו, בה התלמיד חוקר במעבדה, הוא הופך לשותף פעיל בתהליך הלמידה, מפתח ומשפר את יכולתו לשאול שאלות, לתכנן ניסוי, לחשוב באופן ביקורתי ולוגי לגבי התצפיות וההסבר המוצע להן ולנסח טענה מדעית אפשרית . ( שם, עמ' 18 ) במחקר שעקב אחרי המיזם הזה ( 2010 Barnea, Dori, & Hofstein, ) נמצא שהוראה - למידה בסביבה כזאת גור...  אל הספר
מכון מופ"ת