הוראת הכתיבה בבית הספר היסודי

פרק 11 : פדגוגיה דיסקורסיבית - סביבות למידה חברתית המבוססות על שיח | 265 מלוח 5 אנו למדים, כי כבר בשנות התשעים התקבלה בארצות דוברות האנגלית הגישה המדגישה את היות הקריאה והכתיבה פעילויות חברתיות המשפיעות זו על זו, ואת יכולתה של מערכת יחסים ביניהן לשפר את יכולות החשיבה של העוסקים בהן . עם זאת, מגישה זו עדיין נעדר תפקידם של הדיבור והשיח החברתי בלמידה של קריאה וכתיבה . לוח 5 מסגיר ( בעיקר בשורה האחרונה ) , שבשנות התשעים עדיין לא הצליחו המורים בארצות הברית לוותר על ההנחה שהלמידה היא תפקידם הבלעדי של התלמידים, ועדיין אין עיסוק במקומם של המורים בתהליך ההוראה - למידה - הערכה, באימון מודרך באסטרטגיות למידה ובחשיבות השיח עם המורים בטווח ההתפתחות הקרובה, המאפשר למידה משמעותית של האסטרטגיות האלה . אחת מתוצאותיה של הגלובליזציה היא שהשינויים בתחום החינוך בעולם דובר האנגלית הם מקור השראה וחיקוי לעולם כולו, וגם לישראל . לאחר אימוץ השלב הראשון של השינוי, שכלל מטלות שבהן נדרש שילוב של קריאה וכתיבה ולא רק מטלות של קריאה או של כתיבה, התרכזו המורים בישראל במימוש עקרון הפונקציונליות של הכתיבה מכוונת המטרה (...  אל הספר
מכון מופ"ת