דיאלוג ללא מילים - הוראה מותאמת-תלמידים להנגשת שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים

250 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו להבין את ההתפתחות השונה שלהם מבלי להביא בחשבון גם את דרכם לפצות על המוגבלויות שלהם . מבחינתו, המוגבלות חשובה פחות מתחושת הנחיתות והתיוג שהילדים חווים, ולדידו, כדי להתגבר על התחושות האלה, יש לעזור להם לפצות על מוגבלותם ולהשתלב בחברה הנורמטיבית בחייהם הבוגרים ( Rieber Carton, 1993 & ) . כמו במקרים אחרים, גם בנושא שילוב ילדים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל העלה ויגוצקי רעיונות שלא נחשבו רלוונטיים בעיני בני דורו, אולם עתה הם תופסים מקום מרכזי בדיון החינוכי ( 2007 Kozulin & Gindis, ) . מתברר שכמו בנושאים אחרים, גם בנושא זה הקדים ויגוצקי את זמנו בראייתו החדשנית, המדגישה הסתגלות, תמיכה ושילוב חברתי של ילדים עם מוגבלויות . על רעיונותיו אלו מסתמכים כיום מי שדוגלים בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ( ולא רק עם המוגבלויות שוויגוצקי הכיר ) בחינוך הרגיל . החוקרת הנורווגית קתרינה רודינה ( 2006 Rodina, ) ציינה את תרומתו החשובה של ויגוצקי ( 1993 Vygotsky, ) לתפיסה הפוסטמודרנית בחינוך המיוחד, תפיסה המאמינה בערך ההשתתפות ומתמקדת בשילוב ילדים...  אל הספר
מכון מופ"ת