פדגוגיה תרבותית - סיכום

248 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו לשנות את הפעילויות בכיתה ואת המבחנים כדי שמיומנויות אלו יפותחו למעשה ויוערכו הערכה חיובית . אנשי החינוך הוויגוצקיאנים אינם נמנעים מהצבעה על המגבלות של גישתם . תוכנית הלימודים שלהם לבית הספר היסודי אינה מבטיחה לפתח את יכולותיהם האוֹמנותיות של התלמידים או את מיומנויותיהם הבין - אישיות בתחומים חוץ בית - ספריים . בחברה רב - תרבותית אי אפשר לשקוד על כל המיומנויות בכל הרמות . אולם תלמידים הלומדים בכיתות ויגוצקיאניות מקבלים כלים קוגניטיביים שיסיעו להם לזהות דרכי חשיבה תרבותיות שונות זו מזו ולהיות מודעים ליתרונות ולמגבלות של כל אחת מהן .  אל הספר
מכון מופ"ת