תוכניות אימון קוגניטיבי לגיל בית הספר

240 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו אחרים וכיצד להשתמש בהם לשם הערכה עצמית . ההרגשה המעורפלת "אני טובה ב . . . " ו"אני חלש ב . . . " מוחלפת בהערכה ברורה הרבה יותר של מיומנויות ושל ביצועים מסוימים . להיבט זה של הגישה הוויגוצקיאנית יש זיקה מסוימת להערכה העצמית של התלמידים, כמתואר במודל ההערכה המעצבת ( & Black Wiliam, 2009 ) . השיעורים בכיתה הוויגוצקיאנית שואפים תמיד לזהות בנושאי הלימוד את העקרונות הכלליים ואת מגבלות הישימות שלהם . כבר בכיתה א' ילדים בני שש - שבע, הלומדים קרוא וכתוב ברוסית, מקבלים עידוד לנסח כמה עקרונות כלליים במקום לשנן את האיות הנכון . המורה מספקת להם כמה מילים ומבקשת מהם לזהות בעיית איות המשותפת לכולן ( האיות ברוסית מסובך יותר מהאיות בגרמנית או בספרדית, למשל ) . אחרי זיהוי הבעיה הילדים מנסחים את החוק הכללי הישים לכל המילים האלה ומציגים את החוק בתרשים . השלב הבא של השיעור הוא יישום החוק שבתרשים במילים נוספות . בעזרת המידע מכל השלבים האלה הילדים אמורים לשכנע את חבריהם שהתרשים שהם פיתחו נכון . את ההבדל העיקרי בין כיתה א' לכיתה ד' אפשר ל...  אל הספר
מכון מופ"ת