המודל החינוכי הוויגוצקיאני במבט לעתיד

פרק 10 : לקראת פדגוגיה חברתית - תרבותית | 231 ויגוצקי סבר שפעילויות הנראות לעין, הקשורות לחינוך הבית - ספרי, כגון קריאה, כתיבה ופעולות מתמטיות, ניצבות באותה רמה עם תפקודים מטה - קוגניטיביים, כמו הפשטה, הערכה, ויסות וניטור, מכיוון שכאשר הן מופנמות, הפעילויות האלה משנות את החשיבה המילולית, המרחבית או המספרית של הילדים . במובן מסוים, לא נכון להשתמש באותו מונח, למשל "זיכרון מילולי", לציון תפקוד קוגניטיבי בסיסי של זכירה ישירה של מילים מדוברות, וגם לציון תפקוד קוגניטיבי מורכב בהרבה של זיכרון מילולי המעוצב על ידי קריאה וכתיבה . כך גם באשר לתפקודים קוגניטיביים מרחביים, מספריים ואחרים . במילים אחרות, לימוד קריאה, כתיבה ועריכת פעולות מתמטיות אינו למידה של "תוכן", וגם אינו רק למידה של מיומנויות שהן דרישות מוקדמות לשם קבלת גישה לתוכן שבתוכנית הלימודים, אלא הן פעילויות המובילות להבניה רדיקלית של התפקודים הקוגניטיביים של התלמידים . מה שמכונה תוכן תוכנית הלימודים, לפי המודל הוויגוצקיאני, אינו אמור להיות פשוט "תוכן", אלא עליו להיות מוצג כמערכת מושגית . הבנה מושגית כזאת של התוכן של תוכנית הלימודים מבוס...  אל הספר
מכון מופ"ת