פוטנציאל הלמידה - עדיין מושג חמקמק

פרק 9 : ניבוי פוטנציאל הלמידה ואבחון דינמי של חשיבה והתפתחות | 223 שפה מלאכותית דרך סדרת מדגמים עשויה לשמש סמן לפוטנציאל הלמידה של התלמידים ללמידת שפות זרות ( 2002 Sternberg & Grigorenko, ) . עם זאת, נראה כי האבחון הדינמי של יכולת ההשתנות הקוגניטיבית מתמקד בבחינת יכולתם של ילדים לשנות שינוי קיצוני את סוג ביצועיהם ובבחינת מוכנותם למעבר משלב קוגניטיבי - התפתחותי אחד לשלב הבא אחריו . לכן אבחון זה מתאים לפן ההתפתחותי של טווח ההתפתחות הקרובה . אם כן, פוירשטיין, רנד והופמן קובעים במפורש שאחת המטרות החשובות של האבחון הדינמי שלהם היא למדוד את "יכולת ההשתנות של הנבחן במונחים של רמות תפקוד הנעשות נגישות לו בעזרת תהליך ההשתנות, ומשמעותן של הרמות שהוא השיג במדרג התפקודים הקוגניטיביים" ( 91 . Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1979, p ) . לדוגמה, במחקרם על חשיבה אנלוגית חקרו פוירשטיין, רנד והופמן באיזו מידה תיווך שיטתי של השוואה, דיפרנציאציה וסיווג של חומר מילולי וגרפי עוזרים לתלמידים לעלות לרמה של חשיבה אנלוגית במגוון אופנויות ( modalities ) ( שם, עמ' 384 - 399 ) . עם זאת, רוב החוקרים ואנשי המקצוע בתחום...  אל הספר
מכון מופ"ת