חידוש העניין באבחון דינמי במערב בשנות השישים

פרק 9 : ניבוי פוטנציאל הלמידה ואבחון דינמי של חשיבה והתפתחות | 213 בבתי ספר לחינוך מיוחד, אך ורק על בסיס ציוניהם הנמוכים במבחני ,IQ ושלא נעשה כל ניסיון להעריך את האינטליגנציה התפקודית שלהם או את יכולת הלמידה שלהם . תועד גם שימוש יתר בציונים במבחני IQ לשם הרחקת מועמדים מקבוצות מיעוט ממשרות גבוהות ( 1987 Elliott, ) . מצב דומה במקצת נצפה גם בישראל - השימוש במבחני IQ קבע שעולים חדשים מארצות ערב וילדיהם הם "פרימיטיבים" או נחותים אינטלקטואלית ( 1953 Ortar, ) . אולם כל הניסיונות למצוא מבחנים הוגנים מבחינה תרבותית לא צלחו . עם זאת, היו חוקרים בשנות השישים שהראו שילדים עולים הצליחו במבחנים מילוליים ( בעברית ) יותר משהצליחו במבחנים תפיסתיים לא - מילוליים ( 1960 Ortar, ) , אולם לא הייתה במחקריהם ראיה שתאפשר להסיק מהממצאים האלה מסקנה גורפת . הסבר אפשרי של הממצאים האלה היה שהמבחנים המילוליים התאימו למיומנויות שהילדים העולים כבר רכשו בבתי הספר הישראלים, ואילו מבחני התפיסה זימנו להם אסטרטגיות פתרון בעיות שלא היו חלק מהתנסויותיהם בבית הספר . במילים אחרות, שלא בכוונה תחילה, מבחני ה - IQ העריכו את התנסו...  אל הספר
מכון מופ"ת