היכולת ללמוד

208 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו לצפות בהם . המודל שלו היה משימת מציאה - הנבחנים נדרשו למצוא יתד קבועה אחת מבין תשע יתדות על הלוח ( שמונה מהן ניתנות להסרה ) . ריי הראה שרישום של רצף של ניסיונות לא רק מספק מידע על יכולת הלמידה של הילד, אלא גם על השינוי באסטרטגיית פתרון הבעיות שלו . כך הכניס ריי למבחן שני גורמים : יידוע של הנבחנים על התהליך ורכיב התנסותי, והועיד להם את התפקיד המרכזי במחקרי פוטנציאל הלמידה . בעוד שמבחן IQ מתמקד בתוצר החשיבה של הילדים, המגולם במספר הבעיות שהם פתרו נכונה, מבחני פוטנציאל הלמידה מעבירים את הדגש להערכה של הדרך לפתרון - הן הערכה כמותית, כלומר מספר הניסיונות, הן הערכה איכותנית, כלומר, האסטרטגיה שבה השתמשו, סוגי השגיאות וכדומה . בסופו של דבר ההערכה ( או האבחון ) מוכוונת תהליך עשויה לספק לנו מידע על אודות תהליכי הלמידה של הילדים, סוגיהם ואיכותם . הכנסת תהליך הלמידה אל תוך פרוצדורת המבחן הופכת אותו מראקטיבי ( תגובתי ) לאקטיבי ( פעיל ) . במבחן ה - IQ ילדים פותרים בעיה נתונה בעזרת ידע, אסטרטגיות ומיומנויות שכבר יש להם . לעומת זא...  אל הספר
מכון מופ"ת