פרק 9: ניבוי פוטנציאל הלמידה ואבחון דינמי של חשיבה והתפתחות