טווח ההתפתחות הקרובה בהקשר החינוכי

פרק 8 : טווח ההתפתחות הקרובה בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון | 197 ראוי לציין שרעיון זה של ויגוצקי קיצוני מדי עבור הממסד החינוכי אפילו 85 שנה לאחר שהוצע . רוב אנשי החינוך עדיין מדברים על הלימודים בבית הספר במונחים של תוכן ( "באיזו שנה ניתנה הצהרת בלפור ? " ) ובמונחים של פעולות מסוימות ( חיבור, חיסור, חילוק וכו' ) , ולא במונחים הקשורים להשפעה של תוכנית הלימודים על התפתחות החשיבה . פסיכולוגים התפתחותיים מצידם ממשיכים לחקור תהליכים פסיכולוגיים ( תפיסה, זיכרון, קשב וכו' ) ואת התפתחותם הקשורה לגיל, בדרך כלל בלא שום יחס ללימודים בבית הספר . דרך שינוי מהותי של מערכות היחסים שבין החינוך לבין ההתפתחות נתן ויגוצקי לטווח ההתפתחות הקרובה תפקיד של מבנה תאורטי האמור לקבוע את המורכבות של תוכנית הלימודים בבית הספר בכל כיתה ( 1935 Vygotsky, ) . כדי שהחינוך יהיה "מנוע" להתפתחות עליו להקדים את ההישגים הנוכחיים ב"טווח" השווה לטווח ההתפתחות הקרובה של התלמיד או התלמידה . נראה שמשימה זו דורשת לא רק שיטות מחקר איכותני אלא גם שיטות מחקר כמותי, כדי שיהיה אפשר להשוות בין טווחי ההתפתחות הקרובה של כל הילדים באותה...  אל הספר
מכון מופ"ת