טווח ההתפתחות הקרובה בהקשר ההתפתחותי

פרק 8 : טווח ההתפתחות הקרובה בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון | 193 נפרדות, היא מוגדרת ילדה הנמצאת ב"שלב המילה היחידה" של ההתפתחות הלשונית שלה . עם זאת, משפט כזה אינו אומר לנו דבר על התפתחותה בעתיד . ה"מחר" של התפתחות הילדה נותר בלתי ידוע, מכיוון שהוא תלוי בתהליכים המנטליים שעדיין בראשיתם, ולכן אין להם עדיין ביטוי חיצוני שאפשר לזהות בשיטות פסיכולוגיות מקובלות . מצב כזה יוצר פרדוקס : הפסיכולוגיה ההתפתחותית אמורה לעסוק בתהליך התפתחות הילד, אך למעשה היא עוסקת רק בתמונה סטטית של תפקודים מנטליים שכבר בשלו במלואם ובמה שילדים מציגים בפעילותם העצמאית . באמצעות השוואה לגנן האמור לצפות מראש את התפתחות היבול שלו כבר בשלב הפרח, הצביע ויגוצקי על הצורך לחקור את התפקודים הפסיכולוגיים המתפתחים שעדיין אינם בשלים . הדרך לזהות את התפקודים האלה היא לערב את הילדים בפעילות משותפת עם מבוגרים . בהקשר כזה הילד חושף גם כמה מהתפקודים שעדיין אינם בשלים מספיק לשם ביצוע עצמאי, אך כבר נמצאים "בצנרת" . ויגוצקי כותב : נניח שבדקנו שני ילדים וקבענו כי גילם המנטלי הוא שבע שנים . פירוש הדבר ששני הילדים פותרים בעיות שנבדקו...  אל הספר
מכון מופ"ת