פעילות מובילה

פרק 8 : טווח ההתפתחות הקרובה בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון | 191 והרגשית . מודל זה הוא תלוי תרבות במפורש, והוא מתאר תקופות בהתפתחות הילדה והילד בחברה תעשייתית מודרנית שיש לה מערכות חינוך בית - ספרי . הפעילויות המובילות ותקופות ההתפתחות בחברות שאינן אורייניות ובחברות ובקהילות שאינן תעשייתיות יכולות להיות אחרות לחלוטין . תקופות ההתפתחות במודל הזה הן לסירוגין תקופות שבהן לפעילות המובילה יש מוקד רגשי בין - אישי ותקופות שיש להן מוקד קוגניטיבי - אינסטרומנטלי . חשוב לזכור שאלו הן תקופות התפתחות ולא תקופות - גילים : חלק מהילדים עשויים להישאר זמן ארוך יותר בתקופה מסוימת ( או בכמה תקופות ) או לעבור במהירות לתקופה הבאה, תלוי בהקשר החברתי . לכן הגילים הרשומים בלוח 4 הם הערכה בלבד, ואין לראות בהם נתונים נורמטיביים . לוח 4 : תקופות בהתפתחות הילד והילדה מוקד קוגניטיבימוקד רגשי בין - אישיגיל ( בשנים ) אינטראקציה רגשית עם 0 - 1 המטפלים פעילות משותפת שחפץ 2 - 3 במרכזה משחק חברתי - דרמטי 3 - 6 למידה בית - ספרית פורמלית 6 - 12 אינטראקציה עם בני הגיל 12 - 18 פעילות הקשורה למקצוע + 18 בתוך כל אחת מתקופות...  אל הספר
מכון מופ"ת