פרק 8: טווח ההתפתחות הקרובה בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון