קוגניציה בחברה רב-תרבותית

פרק 7 : האינטליגנציה כמבנה תלוי תרבות וחברה | 189 קוֹל עם סילביה סקריבנר ( 1974 Cole & Scribner, ) , עם פטרישיה גרינפילד ועמיתיה ( 2003 , . Greenfield et al ) , עם מרי גובין ( 2009 Gauvain & Cole, ) ועם חוקרים אחרים, עזרו להתיר את הגורמים האלה מהסבך, לפחות במידה מסוימת . התברר כי כוחם המעצב של כלים תרבותיים, כגון טקסטים כתובים, ושל מיומנויות רלוונטיות, כגון ידיעת קרוא וכתוב, תלוי בפעילות החברתית - תרבותית שהם מוטבעים בה . לדוגמה, לידיעת קרוא וכתוב כחלק מכתיבת מכתבים לא פורמליים יש השלכות קוגניטיביות שונות מלידיעת קרוא וכתוב כחלק מחינוך בית - ספרי . אופני ההשפעה של התרבות על תפקודים קוגניטיביים ועל סגנונות קוגניטיביים הם לפעמים עדינים מאוד . כפי שהוצג במחקריהם של וארנום ועמיתיו ( 2010 , . Varnum et al ) , סטודנטים באוניברסיטה, אסיאנים ואמריקנים, הציגו סגנונות קוגניטיביים אחרים, אף על פי שכולם קיבלו חינוך המבוסס על מודל החינוך הבית - ספרי ה"מערבי" . הבהרה חשובה הובהרה בנוגע לערך ההסתגלותי של תפקודים וסגנונות קוגניטיביים שונים . יש להבחין בין הערך ההסתגלותי של סוג מסוים של קוגניציה בתרבות...  אל הספר
מכון מופ"ת