מעבר מתרבות לתרבות

176 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו כוללת את הכלים עצמם וגם דרכים לרכישתם ולהפנמתם . כמו כן, לפי פוירשטיין ( שם ) , חוויית הלמידה המתווכת שילדים חווים שונה מתרבות לתרבות . ילדים שחוו חוויית למידה מתווכת עשירה בתרבות הטבעית - המולדת שלהם - יש להם פוטנציאל למידה טוב יותר, ולכן הם מוכנים טוב יותר להתמודדות עם משימת המעבר התרבותי . לעומת זאת, לילדים שמסיבה כלשהי ( מלחמה, רעב, עקירה, ניכור חברתי וכו' ) לא זכו לחוויית למידה מתווכת עשירה בתרבות הטבעית - המולדת שלהם, קשה במיוחד להתמודד עם למידה בתרבות חדשה . אפשר להציע שכלים פסיכולוגיים ותיווך הם שני רכיבים משלימים בלמידה תרבותית ( 2003 1998, Kozulin, ) . תהליך רכישתם והפנמתם של כלים פסיכולוגיים דורש תיווך העשוי להיות ייחודי לכל תרבות ותרבות . לכן לא מספיק לספק לילדים עולים חדשים כלים סמליים הרלוונטיים בתרבות החדשה . כדי שילדים עולים חדשים יוכלו לרכוש אותם, הכלים האלה צריכים להיות מתווכים להם בדרך הרגישה גם לתפקודים הפסיכולוגיים שלהם וגם לטבעם של הכלים . למידה מתווכת היא "מקום מפגש" בין התפקודים הפסיכולוגיים...  אל הספר
מכון מופ"ת