בתי ספר שונים, תפקודים קוגניטיביים אחרים

168 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו תוצאות מחקרם של מרטי ומז'ורדומו הראו שהרישומים של ילדים צעירים לא היו שלמים, רצף הפעולות שצוינו לא היה מדויק, והסימונים כללו טקסט רצוף בלי ציורים או ייצוגים סמליים אחרים . ילדים מבוגרים יותר ומבוגרים הציגו רצף פעולות מדויק יותר, השתמשו בשילוב של רישומים סכמתיים וטקסט, ולרוב הציגו את ההנחיות ברשימה ממוספרת . הציון הממוצע של הפעולות הרלוונטיות שנכללו בהנחיה של מבוגרים היה ,92 ואילו בהנחיות שכתבו ילדים בני שמונה - 46 . רק מחצית מהילדים בני תשע ועשר שילבו ציורים ברישומים שלהם, לעומת כ - % 80 מהמבוגרים . רק מבוגרים השתמשו בתבנית של רשימה בכתיבה שלהם, ואילו ילדים העדיפו להשתמש בטקסט רצוף . החוקרים טענו שממצאים אלו מדגימים התפתחות טבעית סדורה המתאימה לגיל שבו מתפתח התפקוד הקוגניטיבי הנקרא ייצוג . הגישה החברתית - תרבותית מאפשרת פירוש חלופי של התוצאות האלה . הנבדקים במחקרם של מרטי ומז'ורדומו השתייכו לתרבות עירונית אירופית והיו חשופים לחינוך בית - ספרי : הילדים למדו בבתי ספר רגילים, והמבוגרים היו סטודנטים לתואר ראשון בפסיכול...  אל הספר
מכון מופ"ת