הבדלים בין-תרבותיים בקוגניציה על פי המודל החברתי-תרבותי

פרק 7 : האינטליגנציה כמבנה תלוי תרבות וחברה | 155 התפתחותן של פעילויות חברתיות - תרבותיות חדשות ; ( ג ) לחקור את התהליכים ההתפתחותיים הקשורים להתפתחותם של התפקודים הפסיכולוגיים אצל ילדים ומבוגרים בחברה נתונה . הנחתם של ויגוצקי ולוריא הייתה שגם תפקודים קוגניטיביים בסיסיים, כמו תפיסה, קשב וזיכרון, מעוצבים על ידי כלים תרבותיים המשמשים בחברה אתנית מסוימת . ויגוצקי ולוריא ביקשו לאשש את ההנחה הזאת באמצעות מחקר שדה "מעין - היסטורי" ( quasi - historical ) , שערכו במרכז אסיה הסובייטית בתחילת שנות השלושים של המאה ה - 20 . ההיגיון בבסיס מחקר זה היה שמכיוון שבלתי אפשרי לערוך מחקר אמפירי על השינויים ההיסטוריים שהתרחשו בקוגניציה האנושית, המחקר הטוב ביותר יהיה מחקר בחברה מסורתית המתאפיינת בטכנולוגיה, בסגנון חיים ובדפוסי למידה המתאימים פחות או יותר לתקופות ההיסטוריות המוקדמות, ועוברת שינוי חברתי - תרבותי מהיר . ויגוצקי ולוריא חשבו שהם מצאו שדה ל"ניסוי" היסטורי טבעי כזה באוזבקיסטן . המצב החברתי - תרבותי הייחודי באזור הזה בסוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים נוצר בעקבות פלישה מהירה מאוד של העוצמה הסובי...  אל הספר
מכון מופ"ת