האנגלית כשפה גלוקלית

פרק 6 : שפה ותרבות - בין לוקלי לגלובלי | 143 האנגלית ביססה לעצמה מעמד ייחודי בקרב שפות העולם . בה - בעת, מספר הולך וגדל של שפות ודיאלקטים ( ניבים ) נמצאים בסכנת הכחדה, ומעמדן של שפות רבות הולך ונחלש . מגמה זו אינה חדשה ויש לה תקדימים בהיסטוריה האנושית . התהליך של התחזקות שפה אחת על חשבון שפות מקומיות מוכר למשל מתקופת ימי הביניים, אז שימשה השפה הלטינית כלשון שגישרה וקישרה בין עמים רבים, בעיקר באירופה, והיא שמרה על מעמדה המוביל עד ראשית המאה ה - 20 . בתקופה הקולוניאלית והאימפריאליסטית, כאשר כמה מדינות אירופיות חלשו על מרבית העולם, הן הנהיגו את שפתן על חשבון השפות המקומיות . גם התהליך הלאומי של הקמת מדינות ואימוץ שפה אחת כשפה הרשמית במדינה דחק אל השוליים שפות אחרות שהיו נהוגות באותו מרחב . עלייה בחשיבותה של האנגלית עם התחזקות תהליכי הגלובליזציה אנשים ממדינות שונות, הדוברים שפות שונות, נדרשים לקיים ביניהם תקשורת ענפה, ולשפה האנגלית יש תפקיד חשוב ביצירת קשר בין אנשים ברחבי העולם . לתופעה המתוארת פה יש חוקרים הקוראים בשם ״עריצות״, ומדגישים דווקא את הניסיונות של עמידה של שפות מקומיות נגד עריצ...  אל הספר
מכון מופ"ת