שפה ותרבות בעידן הגלוקליזציה

140 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו גם בהתפתחות העברית בישראל מתרחשים שני תהליכים לשוניים מנוגדים, האחד מקומי ( לוקלי ) - התחדשות השפה בעקבות גלי העלייה לארץ, והשני, התמודדות עם צורכי הגלובליזציה . רונית גדיש ( 2013 ) , המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית, מתארת עד כמה המינוח העברי נתון ללחץ הגלובלי, וכמה יצירתיות, חשיבה והכרה מעמיקה של המקורות העבריים נחוצות כדי לעמוד בלחץ הזה . היא מספרת על הכוחות הסותרים הפועלים באקדמיה ללשון העברית : כוח ההאחדה והשאיפה לגיוון, מגמת החיקוי והצורך ביצירתיות, השפעות חיצוניות והמורשת הלשונית, וכיצד התהליכים האלה מגיעים לאיזון המעצב את העברית המתחדשת . מבחינה זו השפה היא סוג של הון אנושי המתבסס על חוכמת ההמונים . כל משתמש בתרבות יכול להוסיף עליה ולשנות אותה על פי ההתנסויות הפרטיות שלו במהלך קיום יחסים חברתיים . כל ילדה החוזרת מבית הספר, כל מתבגרת החוזרת ממסיבה, כל טירון הבא הביתה לחופשה מהצבא, מעשירים את בני משפחתם ואת חבריהם במילים ובמושגים מהתרבות האחרת, המאפשרים להם לשתף אותם בחוויותיהם . וכך, אם המאזינים פתוחים...  אל הספר
מכון מופ"ת