פרק 6: שפה ותרבות - בין לוקלי לגלובלי

פרק 6 : שפה ותרבות - בין לוקלי לגלובלי | 133 בין הקטגוריות הלשוניות של השפה שבני האדם מדברים בה לדרך ההבנה שלהם את העולם ולהתנהגותם . טענה אופיינית להשערה זו משויכת לפילולוג וחוקר המיתוסים ההונגרי קרל קרני, בן דורו של ויגוצקי ( ,Károly Kerényi 1897 - 1973 ) . בפתח התרגום שלו לדיוניסוס ( 1976 ) הוא כתב כי "הקשר ההדדי בין מחשבה לדיבור מבהיר כי שפות אינן רק אופן לביטוי מחשבה שכבר קיימת, אלא אופן לגילוי מחשבה שלא הייתה ידועה עד כה . הגיוון של השפות אינו גיוון קולות וסימונים, אלא דרכים להסתכל על העולם" ( שם, עמ' xxxi ) . כפי שמסביר גבי דנון ( 2006 ) , הרעיון שיש קשר הדוק בין שפה לתרבות אינו חדש . בשלהי המאה ה - 19 ובראשית המאה ה - 20 הייתה פופולרית גישתו של הפילוסוף הגרמני וילהלם פון הומבולדט ( ראו פרק 5 ) , שלפיה אי אפשר להפריד בין שפה למחשבה, ולא תיתכן מחשבה בלא שפה . עמדה זו מייצגת את אחת הגרסאות הקיצוניות של הקרוי דטרמיניזם לשוני, כלומר את הטענה שהשפה קובעת את תפיסת המציאות ואת אופן המחשבה שלנו, ולפי אחד המפרשים של כתבי ויגוצקי, רנה ונדר ויר ( 1996 Van der Veer, ) , ויגוצקי היה מודע לה ...  אל הספר
מכון מופ"ת