התפתחות הדיבור אצל הפרט - אונטוגנזיס

פרק 5 : חשיבה ודיבור - מלב ויגוצקי למייקל טומסלו | 95 על רצף של אירועים המערבים דיבור, המתחילים מיד לאחר הלידה וממלאים את הצורך של התינוקות בקשרים חברתיים ובתקשורת עם מבוגרים . באמצעות קשרים אלו התפקודים המנטליים הבסיסיים של התינוקות משתדרגים בהדרגה לתהליכי חשיבה גבוהים, ובהמשך מאפשרים להם גם תקשורת חברתית ברמה גבוהה ומורכבת יותר . לדעת ויגוצקי, דיבור וחשיבה הם שני מנגנונים המתפתחים בנפרד עד גיל שש או שבע ( ומצטלבים בכמה נקודות מפגש, כפי שנציין בהמשך ) , והדיבור אף מקדים את החשיבה . עם זאת, טוען ויגוצקי, יש ביניהם קשרי גומלין הדוקים : מחד גיסא, התפתחות החשיבה והקשרים החברתיים משפיעה על דרכי רכישת הדיבור ; ומאידך גיסא, התפתחות הדיבור משפיעה על אופני פיתוח החשיבה והיכולות החברתיות, ואף משנה אותן . בהקשר זה ויגוצקי מרחיב את הדיבור בכמה נושאים : התפתחות הדיבור מהחברתי אל האישי ומהאישי אל החברתי, דיבור פרטי במהלך ״משחק - כאילו״, הדיבור הפנימי - שפת החשיבה, התפתחות מילים ומושגים, למידת שפה זרה ותופעת הדו - לשוניות . בהמשך נדון בנושאים האלה ובמחקרים הרבים שערכו חוקרי התפתחות הילד וחוקרי חינוך...  אל הספר
מכון מופ"ת