התפתחות הדיבור האנושי - פילוגנסיס

פרק 5 : חשיבה ודיבור - מלב ויגוצקי למייקל טומסלו | 91 ממושכת שבין לפני מיליון וחצי שנים לבין 400,000 שנה . על כן, אפשר להניח כי השפה, כפי שאנו מכירים אותה כיום, התפתחה בעקבות הצרכים הדחופים של הציד והליקוט ובשל הצורך להעביר כמויות גדולות של מידע על הסביבה, על מיני המזון המצויים בה ועל החיות המסוכנות שהמלקטים היו עשויים לפגוש . אם כן, הצורך הראשון היה להיות מסוגלים לומר "יש אריה ליד הנהר" ( הררי, 2011 ) . ככל שאורח חייהם של המלקטים נעשה מורכב יותר, גדל הצורך בשיתוף פעולה חברתי וכלכלי . בנסיבות האלה הייתה תקשורת יעילה חשובה יותר ויותר, והיא התנהלה בעזרת סימנים מוסכמים, שבחלקם היו צליליים ובחלקם תנועות ידיים ובאמצעות חפצים סמליים אחרים . וכך, לפני כ - 40,000 - 50,000 שנים נוצר הקשר הגורלי בין הקפיצה בהתפתחות השפה האנושית לבין המפץ בתחומי האוֹמנות והטכנולוגיה . המאפיין החשוב ביותר של הסימנים האלה הוא שמשמעותם נקבעה לפי מוסמכות בלבד, ולא שצלילם נשמע כמו החפץ שהם מציינים . כלומר מערכת הסימנים האנושית שהתפתחה מאז הייתה יותר ויותר דיגיטלית ( שרירותית ) ופחות ופחות אנאלוגית ( תלוית תוכן ) ( דוי...  אל הספר
מכון מופ"ת