לב ויגוצקי ומרשל מקלוהן

60 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו של הטלוויזיה, הוא חזה את התפתחות אמצעי תקשורת ההמונים המאפשרים שידור מיידי של אירועים לכל רחבי תבל . נבואתו התגשמה עם התפתחותה של המרשתת והאפשרויות שנפתחו לאנשים מרוחקים זה מזה, לא רק לצפות באירועים באותו הזמן ולמקד את עניינם בנושאים דומים, אלא גם להגיב לאירועים, להחליף דעות ולהעביר מידע שאינו נמסר מגוף מרכזי אחד . עם התפתחות המרשתת צבר המושג "כפר גלובלי" תאוצה והתקבל כאחד המושגים המתאימים ביותר לתיאור תהליכי הגלובליזציה במאה ה - 21 . משום כך רבים מבני דורנו רואים במקלוהן נביא הטכנולוגיה . בדיון הזה אנו מבקשים לעסוק באמרה שגורה אחרת של מקלוהן - "המדיום הוא המסר", שגם אותה אמר שנים רבות לפני מהפכת המחשב האישי ולפני עליית המרשתת . באמרה זו הוא השתמש כאשר כתב מחדש את ההיסטוריה של הטכנולוגיה והדגיש את היות האדם יוצרם של אמצעי התקשורת וגם תוצר שלהם . דוגמאות לכך נמצא לרוב בתרגום העברי של ספרו להבין את המדיה ( 2003 ) : לכל מדיום - כלומר, לכל שלוחה המרחיבה אותנו - יש השלכות על האדם והחברה . השלכות אלה הן תולדה של קנה המידה...  אל הספר
מכון מופ"ת