הדיאלקטיקה שבין הפרט לחברה

פרק 4 : תפקידם של כלים מוחשיים וסמליים בתיווך תהליכי למידה | 55 הכלים הפסיכולוגיים מכוונים כלפי הסובייקט עצמו לשם הרחבת תודעתו, בתהליך שוויגוצקי מכנה "פעולה הפוכה" . בפעולה הפוכה הסובייקט פועל כדי להרחיב את תודעתו הוא . ויגוצקי מדגיש שוב ושוב את ההבחנה בין כלים אינסטרומנטליים לכלים פסיכולוגיים : באקט האינסטרומנטלי בני אדם שולטים בעצמם מבחוץ - באמצעות כלים פסיכולוגיים . מכאן שכלים פסיכולוגיים מאופיינים על ידי כך שיש להם יכולת - לעומת הכלים האינסטרומנטליים - לפעול כעזרים בתהליך של פעולה הפוכה . ( קוזולין, ,2004 עמ' 16 - 17 ) ויגוצקי עצמו כתב כך : הסובייקט אינו פותר את הבעיה על ידי הפעלה ישירה של כישוריו הטבעיים, אלא הוא נשען על מניפולציות חיצוניות מסוימות, מארגן את עצמו באמצעות ארגון של אובייקטיים על ידי יצירת גירויים מלאכותיים . גירויים אלה נבדלים מגירויים אחרים בכך שיש להם פעולה הפוכה, מהיותם מכוונים לא כלפי אנשים אחרים אלא כלפי הסובייקט עצמו, וכך הם מאפשרים לו לבצע את פעולת הזכירה בעזרת סימנים חיצוניים . ( ויגוצקי, ,2003 עמ' 27 ) ויגוצקי ( ,2003 2004 ) חוזר בכתביו כמה פעמים על הטענה ש...  אל הספר
מכון מופ"ת