פרק 4: תפקידם של כלים מוחשיים וסמליים בתיווך תהליכי למידה