מושגים מרכזיים בתאוריה החברתית-תרבותית

42 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו טווח ההתפתחות הקרובה ( zone of proximal development ) - הפער בין מה שילד או ילדה מסוגלים לעשות לבד, לבין מה שהם מסוגלים לעשות בעזרת תיווך . בתנאים מיטביים הפער הזה נעלם ויוצר "פעולה הפוכה" ( ראו להלן ) . כלים פסיכולוגיים ( psychological tools ) - המצאות אנושיות המשפרות את התקשורת ואת החשיבה . מושגים יום - יומיים ומושגים מדעיים ( spontaneous concepts and scientific concepts ) - מושגים יום - יומיים הם המושגים הנלמדים בשיח החברתי הבלתי פורמלי, ומושגים מדעיים נלמדים בבית הספר בתהליך ההוראה - למידה הפורמלי . משחק דמיוני או "משחק - כאילו" ( pretend play ) - פעילות שבמהלכה הילד לובש דמות אחרת או בונה מציאות מדומה . פעילות כזאת היא "פעילות מובילה" ( ראו להלן ) של ילדים בתקופה מסוימת בחייהם . עזרים מנמוניים ( mnemonic devices ) - עזרים להרחבת הזיכרון האנושי . פיגום ( scaffolding ) - פעילות שהמורה מתכננת כדי לאפשר לתלמידים לתפקד ברמה גבוהה יותר . פעולה הפוכה ( reverse action ) - התוצאה של שימוש בסימנים כגירויים מלאכותיים ( כמ...  אל הספר
מכון מופ"ת