שאלת מקומו של השיח הדיאלוגי בהוראה-למידה

פרק 3 : יישומים נאו - ויגוצקיאניים במערב | 39 הולכת ומתעצמת . יתר על כן, השפעתו מתרחבת ומתפרשת מתחום הקוגניציה לתחומי המטה - קוגניציה וחקר המוח, מהתפתחות השפה להוראת שפה זרה ודו - לשוניות, מ"דפקטולוגיה" להתמודדות עם אוטיזם והשגת איכות חיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ושילובם בקהילה, מהוראה - למידה של מושגים מדעיים לפיתוח סביבות למידה חדשניות ולבניית קהילות לומדות עבור ילדים ועבור מורות ומורים . בפרק 11 נביא דוגמאות למייזמים חינוכיים שמוסדות להכשרת מורים בישראל מובילים בהשראת ויגוצקי והוגים מערביים נאו - ויגוצקיאנים המייצגים את התאוריה החברתית - תרבותית . מדובר בעיקר ביוזמות של מוסדות אקדמיים להכשרת מורים לבניית סביבות למידה המאפשרות שיח עמיתים ותיווך של מבוגרים בשלושה תחומים : אוריינות, מתמטיקה ומדעים . פרויקטים אלו עדיין אינם מייצגים את הכלל . יישומה בפועל של הפדגוגיה הדיסקורסיבית בישראל, פדגוגיה שבמרכזה השיח בין מורים לתלמידים ובינם לבין עצמם, עודנו חלקי למדי . ייתכן שהקושי של מערכת החינוך לפתח סביבות הוראה - למידה הבנויות על שיח נובע מכך שיחסה של מערכת החינוך בישראל לתורתו של ויגוצקי הו...  אל הספר
מכון מופ"ת