ההתמקדות במושגים מדעיים לעומת מושגים יום-יומיים

פרק 2 : מעבר הרעיונות הוויגוצקיאניים מרוסיה למערב | 31 ברוסיה יש למושג טווח ההתפתחות הקרובה מקום צנוע למדי, במערב הוא ממלא מקום חשוב ביותר ( ראו 1990 Kozulin, ) . במהלך מעבר רעיונותיו של ויגוצקי מרוסיה למערב נכללו נושאים רבים תחת הכותרת טווח ההתפתחות הקרובה, גם נושאים שברוסיה נחשבו נפרדים ממושג זה ואף חשובים יותר ממנו . מעידה על כך, למשל, העובדה שבארבעת הכרכים של הספר : Lev Vygotsky Critical assessments ) Lloyd & Fernyhough, 1999 ( , שפורסמו בבריטניה, אין שום מאמר על יצירת מושגים מדעיים ויצירת מושגים יום - יומיים ועל השוואה ביניהן . במסורת הרוסית נושא יצירת המושגים מצוי בליבת התאוריה של ויגוצקי, וגם אנחנו נדון בו כמה פעמים בספר זה . לעומת זאת, בפירושים המערביים של הכתבים של ויגוצקי נעשה טווח ההתפתחות הקרובה ל"חזית" התאוריה של ויגוצקי, וכל הרכיבים האחרים בה נעשו ל"רקע" . מעבר זה יכול להצביע על תפיסות אחרות של אמצעים ומטרות אצל ויגוצקיאנים רוסים וויגוצקיאנים מערביים . הרוסים התעניינו בעיקר בהתפתחותו של "מוצר" סופי - בחשיבה המושגית ברמה הגבוהה אצל תלמידים, שהיא חיונית לרכישת מושגים מדעיים...  אל הספר
מכון מופ"ת