בעיות בתרגום לאנגלית

פרק 2 : מעבר הרעיונות הוויגוצקיאניים מרוסיה למערב | 29 המיידיות של המושג הוראה - למידה, מושג זה גם מניח שתפקידם של המורים הוא לארגן סביבה לימודית שתאפשר לתלמידים לחוות למידה . בהקשר זה הוא מצטט את אנדרו סאטון ( 1980 Sutton, ) , שהסביר שברוסית "קשיי למידה" הם גם "קשיי הוראה" ואין הבחנה ביניהם כמו בשפות אחרות . בעקבות ויגוצקי וממשיכיו, המושג הוראה - למידה מייצג את העמדה שלפיה הידע האנושי אינו נמצא בראשם של אנשים, אלא בפעולות חברתיות, בכלים ובחפצים שהתרבות יצרה כדי שישמשו את המשתתפים בפעולות האלה . מושג זה מציין תהליך של בניית מערכות יחסים בין אנשים המשתתפים בפעולות מסוימות, באמצעות כלים מסוימים ובתמיכת התנאים בסביבה . מכיון שבמקור ברוסית משמעות המושג obuchenie היא יחסי הגומלין בין הוראה ללמידה, ובשל חוסר האפשרות לייצג באנגלית את ההוראה והלמידה במילה אחת, היה צורך להוסיף את המושג "פיגום" ( scaffolding ) - מושג שטבעו ווד, ברונר ורוס ( 1976 Wood, Bruner, & Ross, ) כדי להסביר את התהליך הדו - סטרי המתרחש בהוראה - למידה בטווח ההתפתחות הקרובה . לאור זאת, חשוב לציין שוויגוצקי ראה בהוראה - למידה ...  אל הספר
מכון מופ"ת