ויגוצקי לעומת פיאז'ה

פרק 2 : מעבר הרעיונות הוויגוצקיאניים מרוסיה למערב | 27 אולם, לאמיתו של דבר, ויגוצקי טען שהמחלוקת הגדולה ביותר בינו לבין פיאז'ה הייתה בעניין חשיבותו של המורה ונחיצותה של ההוראה הישירה להאצת תהליכי למידה ( 2006 Vygotsky, ) . עמדה זו באה לידי ביטוי ברור בביקורת שלו על פיאז'ה בעניין התפתחותם של מושגים מדעיים . לדעתו של ויגוצקי, ילדים אינם יכולים ללמוד מושגים מדעיים בעצמם, כפי שטען פיאז'ה, אלא הם נרכשים ממורה במסגרת פורמלית, בהוראה ישירה ושיטתית ובאמצעות כלים וסימנים ( ראו פרקים 4 ו - 6 ) . עם זאת, המעבר של הפסיכולוגים במערב מצידוד בביהביוריזם לתמיכה בפסיכולוגיה קוגניטיבית לא היה תלוי אך ורק ב"כוח חיצוני", כמו התאוריה של פיאז'ה ; הגישות הביהביוריסטיות הוערכו מחדש גם "בתוך" הפסיכולוגיה הבריטית והאמריקנית . כבר בשנות החמישים אתגרה השפה החדשה שדיברה על "עיבוד מידע" ( information processing ) , את מערכת המושגים הביהביוריסטית הטיפוסית שהתמצתה במושג "גירוי ותגובה" . דגם "בעל החיים" הישן יותר של ההתנהגות האנושית השתנה בהדרגה לדגם "מַחְשֵׁב" חדש . אף שהדגם היה חדש, המחקר על עיבוד המידע במוח האנושי ...  אל הספר
מכון מופ"ת