תחומי דעת רבים, תאוריית-על אחת

פרק 1 : התעלומה של ויגוצקי | 21 חוצי תרבויות, שיטות חדשות של הערכה פסיכולוגית וחינוכית, חקירת תהליכי חשיבה של חולי סכיזופרניה, הוראת כמה תחומי דעת בית - ספריים, פיתוח סביבות למידה ועוד . כמו היבטים רבים בקריירה של ויגוצקי, איננו יודעים בכמה מהתחומים האלה הוא בחר לעסוק מתוך עניין אישי, ובכמה מהם עסק בגלל נחיצות מעשית . עם זאת, אנו יודעים בוודאות שבכל אחד מהתחומים האלה הוא הותיר את רישומו התאורטי הייחודי . במובן זה, בין מבחירה בין בשל הנסיבות, במשך עשר השנים של עיסוקו בתחום הפסיכולוגיה, מ - 1924 ועד ,1934 עבד ויגוצקי, למעשה, על אותה תאוריה ; יום אחד יישם אותה בתחום החינוך המיוחד, למחרת יישם אותה במחקר מעבדה על יצירת מושגים, וביום שלאחר מכן - בעבודה קלינית בבית חולים פסיכיאטרי . אחדות תאורטית כזאת, מצד אחד, ומגוון תחומים, מצד שני, מזמינים גישה מיוחדת לעבודתו של ויגוצקי . קוראים המחפשים ממצאים מסוימים בתחום מסוים במחקריו של ויגוצקי בלי להבין תחילה את התאוריה שלו, יתאכזבו ואולי אפילו יותר מכך . בחיפוש תוצאות כאלה קוראים כאלה יאבדו, ככל הנראה, בים הוויכוחים של ויגוצקי עם חוקרים רוסים ואירופי...  אל הספר
מכון מופ"ת