פתח דבר - התאוריה החברתית-תרבותית: סוג חדש של פסיכולוגיה

10 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו בשלושת השערים הבאים נעסוק בנושאים המרכזיים שעניינו את ויגוצקי ואת ממשיכיו, המייצגים את התאוריה החברתית - תרבותית . השער השני עוסק בקשרים שבין חשיבה, שפה ותרבות, ובו שלושה פרקים : הפרק הראשון ( פרק 4 ) עוסק בתיווך תהליכי חשיבה באמצעות כלים וסמלים . פרק זה דן ביחסם של ויגוצקי ועמיתיו לנושא האבולוציה החברתית - תרבותית שהאדם מקדם והיא מקדמת אותו, האבולוציה שהפרידה בינו לבין קופי - על, כמו השימפנזים, השבויים עדיין בכבליה של האבולוציה הביולוגית . בפרק זה ניפגש עם ויגוצקי המרקסיסט, שראה באדם יוצר כלים שבאמצעותם הוא משתלט על הטבע, והם מעצבים את התודעה שלו . בפרק מוקדשת תשומת לב מיוחדת לכלים ולסמלים שהאדם המציא לשם תקשורת ולקידום תהליכי חשיבה ולמידה . הפרק השני ( פרק 5 ) מתמקד בהמצאה האנושית החשובה ביותר בעיני ויגוצקי - השפה האנושית - הכלי האוניברסלי והאולטימטיבי שאפשר את האבולוציה התרבותית של האדם ועודו מאפשר אותה . יוצגו בו שתי נקודות המבט שוויגוצקי התבונן בהן : פילוגנטיקה - התפתחות האנושות, ואונטוגנטיקה - התפתחות האדם . י...  אל הספר
מכון מופ"ת