לב ויגוצקי והתאוריה החברתית-תרבותית

מ כ ון מ ופ "ת תאוריה ומעשה בהכשרת מורים מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולין לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית אתגרים בחינוך - אז ועכשיו פרופ' מיכל צלרמאיר היא אשת חינוך המתמחה בתחומי השפה, האוריינות והתקשורת . במסגרת עבודתה במכללת לוינסקי לחינוך היא מתמקדת בעיקר בפיתוח לימודי התואר השני במכללה, לאחר שעסקה בפיתוח סביבות למידה דיסקורסיביות בבתי ספר בתחום האוריינות ובתחומים אחרים ובבניית קהילות לומדות עבור מורים ומורי מורים . פרופ׳ אלכס קוזולין הוא פסיכולוג חינוכי, מחשובי הפרשנים של ויגוצקי בעולם, מנהל מיזמי המחקר והאימון הבינלאומיים במרכז פוירשטיין לקידום כושר הלמידה וראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד במכללת אחוה . עבודות המחקר שלו עוסקות באבחון דינמי, בלמידה מתווכת, בהתערבות קוגניטיבית ובצרכים מיוחדים של ילדים מרקע תרבותי שונה . מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולין לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית וך - אז ועכשיו לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית אתגרים בחינוך - אז ועכשיו מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולין Lev Vygotsky and Sociocultural Theory Educational Challenges, Then and Now Michal Zellermayer ...  אל הספר
מכון מופ"ת