28 הקינה העולצת: על שני שירים של דליה רביקוביץ על יונה וולך

174 מיכאל גלוזמן משורר חזק מתמודד עם הדומיננטיות של האב השירי באמצעות ״קריאה שגויה״ מכוונת, המשחררת אותו מכבלי הפואטיקה של האב . המשורר הצעיר בוחר להבין את יצירת האב השירי באופן שגוי, מוטעה, או מוּטה . על מנת לתאר את מהלכיו הפואטיים של המשורר הצעיר כנגד השפעת האב עשה בלום שימוש בתפיסת מנגנוני ההגנה של אנה פרויד . כך מתקבל תיאר כפול של המהלך הפואטי – פרשני של הבן, תיאור שהוא בה – בעת פסיכואנליטי ורטורי . השימוש של בלום במודל האדיפלי הגברי של פרויד ייצר היסטוריה גברית במובהק בה נאבקים אבות בבנים . בלום אמנם ניסה לתאר את אמילי דיקינסון כמשוררת חזקה, אולם הוא לא עשה כל ניסיון לְמַגְדֵר את התיאוריה שלו . במלים אחרות, הוא לא פנה למודל הפרוידיאני של אדיפליות נשית על מנת לבחון את יחסה של המשוררת לאב ולאם והותיר את האדיפליות הגברית כמודל מכונן . העיוורון המגדרי של בלום לא נעלם מעיניהן של מבקרות פמיניסטיות . בספרן הקלאסי המשוגעת בעליית הגג ( 1979 ) ניסו סנדרה גילברט וסוזאן גובאר לְמַגְדֵר את התיאוריה של בלום, כלומר לנתח את ההטיה המגדרית העומדת בבסיסו, ולהציע מודל אלטרנטיבי לתיאור ההיסטוריה של הכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד